ตารางเวลาเดินรถมากระบี่


มาตรฐานรถ
ม.4 (ก) VIP
ม.4 (ก) VIP
คุณลักษณะ :
  • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง, 2 ชั้น
  • มีห้องสุขภัณฑ์
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา

การบริการ :
  • พนักงานต้อนรับ
  • อาหาร และเครื่องดื่ม


ม.4 (ข)
ม.4 (ข)
คุณลักษณะ :
  • รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) : 50 ที่นั่ง
  • มีห้องสุขภัณฑ์
  • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

การบริการ :
  • พนักงานต้อนรับ
  • อาหาร และเครื่องดื่ม


กรุงเทพฯ (สถานีขนส่งสายใต้ ถ.บรมราชนนี) - กระบี่ (สถานีขนส่งกระบี่)

ลิกไนท์ ทัวร์ : สายใต้ 02-8946151, 081-2559778 หรือ จองออนไลน์ได้ที่ www.thairoute.com
เส้นทาง มาตรฐานรถ ที่นั่ง เวลาออก เวลาถึง ราคา
กรุงเทพฯ-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง)
ป.1 38 07.00 18.00 614.-
กรุงเทพฯ-อ่าวลึก-กระบี่
ป.1 38 17.30 04.30 650.-
กรุงเทพฯ-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง)
ป.1 38 18.30 05.30 614.-
กรุงเทพฯ-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง)
VIP 24 30 19.00 06.00 954.-
กรุงเทพฯ-เหนือคลอง-กระบี่
ป.1 38 19.15 06.30 614.-
กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่
ป.1 38 19.30 06.30 666.-
กรุงเทพฯ-อ่าวลึก-กระบี่
VIP 32 40 20.00 07.00 764.-
กรุงเทพฯ-กระบี่ (เตลาดนาสาร)
ป.1 38 20.50 07.50 650.-

บริษัท ขนส่ง จำกัด : สายใต้.02-8721777 , 02-7938111 หรือ จองออนไลน์ได้ที่ www.transport.co.th
เส้นทาง มาตรฐานรถ ที่นั่ง เวลาออก เวลาถึง ราคา
กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่
ม.4ข 48 18.00 05.00 635.-
กรุงเทพฯ-เขาพนม-กระบี่ (ค)
ม.4ก 32 19.30 06.30 954.-
กรุงเทพฯ-เขาพนม-กระบี่ (ค)
ม.4ข 48 20.00 07.00 614.-

กระบี่ (สถานีขนส่งกระบี่) - กรุงเทพฯ (สถานีขนส่งสายใต้ ถ.บรมราชนนี)

ลิกไนท์ ทัวร์ : สถานีขนส่งกระบี่ 075-663501-2 , 075-620978 หรือ จองออนไลน์ได้ที่ www.thairoute.com
เส้นทาง มาตรฐานรถ ที่นั่ง เวลาออก เวลาถึง ราคา
กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-บ้านนาสาร-บ้านนาเดิม-กรุงเทพฯ
ป.1 38 08.00 20.00 650.-
กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพฯ
VIP 24 30 17.00 04.00 954.-
กระบี่-อ่าวลึก-พระแสง-บ้านส้อง-กรุงเทพฯ
VIP 32 40 17.10 05.10 764.-
กระบี่-อ่าวลึก-พระแสง-บ้านส้อง-กรุงเทพฯ
VIP 24 30 17.20 05.20 954.-
กระบี่-เหนือคลอง-ชัยบุรี-กรุงเทพฯ
x.1 38 17.40 04.40 650.-

บริษัท ขนส่ง จำกัด : สถานีขนส่งกระบี่ 075-611804 หรือ จองออนไลน์ได้ที่ www.transport.co.th
เส้นทาง มาตรฐานรถ ที่นั่ง เวลาออก เวลาถึง ราคา
กระบี่-คลองท่อม-กรุงเทพฯ ม.4ข 48 16.00 04.00 635.-
กระบี่-กรุงเทพฯ (หมอชิต2) ม.4ข 48 16.30 04.30 650.-
กระบี่ (ค)-เขาพนม-กรุงเทพฯ ม.4ก 32 17.00 04.00 954.-
กระบี่ (ค)-เขาพนม-กรุงเทพฯ ม.4ข 48 17.30 04.30 614.-
บริการห้องพักและทัวร์ท่องเที่ยว พนักงานพร้อมให้บริการ จองกับเราวันนี้ หมดกังวลและหายห่วงไปได้เลย