ตารางเครื่องบินมากระบี่


กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

สายการบินไทย (THAI AIRWAYS) สายการบินไทย (THAI AIRWAYS)
Flight เวลาออก เวลาถึง เวลาบิน วันที่บิน ราคาเริ่มต้น (บาท)
TG 241 08.00 09.20 1.20 ชม. ทุกวัน 2,775.-
TG 249 17.55 19.15 1.20 ชม. ทุกวัน 2,775.-

สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRSIA) สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRASIA)
Flight เวลาออก เวลาถึง เวลาบิน วันที่บิน ราคาเริ่มต้น (บาท)
FD 3227 06.40 08.00 1.20 ชม. ทุกวัน 1,690.-
FD 3229 07.30 08.50 1.20 ชม. ทุกวัน 1,690.-
FD 3225 10.30 11.50 1.20 ชม. ทุกวัน 1,690.-
FD 3217 11.45 13.05 1.20 ชม. ทุกวัน 1,690.-
FD 3219 15.40 17.00 1.20 ชม. ทุกวัน 1,690.-
FD 3221 18.05 19.25 1.20 ชม. ทุกวัน 1,690.-

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRSIA) สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRASIA)
Flight เวลาออก เวลาถึง เวลาบิน วันที่บิน ราคาเริ่มต้น (บาท)
FD 3074 12.35 14.30 1.55 ชม. ทุกวัน 1,449.-

สายการบินไทย สไมล์ (THAI SMILES) สายการบินไทย สไมล์ (THAI SMILES)
Flight เวลาออก เวลาถึง เวลาบิน วันที่บิน ราคาเริ่มต้น (บาท)
TG 2243 11.10 12.30 1.20 ชม. ทุกวัน 2,525.-
TG 2245 13.15 14.35 1.20 ชม. ทุกวัน 2,525.-
TG 2251 14.50 16.10 1.20 ชม. ทุกวัน 2,525.-

สายการบินบางกอก แอร์เวย์  (BANGKOK AIRWAY) สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAY)
Flight เวลาออก เวลาถึง เวลาบิน วันที่บิน ราคาเริ่มต้น (บาท)
PG 222 09.15 10.40 1.25 ชม. ทุกวัน 2,490.-
PG 267 13.20 14.40 1.25 ชม. ทุกวัน 2,490.-
PG 263 18.15 19.40 1.25 ชม. ทุกวัน 2,490.-

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สายการบินไทย (THAI AIRWAYS) สายการบินไทย (THAI AIRWAYS)
Flight เวลาออก เวลาถึง เวลาบิน วันที่บิน ราคาเริ่มต้น (บาท)
TG 242 10.05 11.25 1.20 ชม. ทุกวัน 2,775.-
TG 250 20.00 21.20 1.20 ชม. ทุกวัน 2,775.-

สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRSIA) สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRSIA)
Flight เวลาออก เวลาถึง เวลาบิน วันที่บิน ราคาเริ่มต้น (บาท)
FD 3228 08.30 09.45 1.25 ชม. ทุกวัน 1,637.-
FD 3230 10.15 11.40 1.25 ชม. ทุกวัน 1,637.-
FD 3226 12.20 13.35 1.25 ชม. ทุกวัน 1,637.-
FD 3218 13.35 14.50 1.25 ชม. ทุกวัน 1,637.-
FD 3226 14.25 15.50 1.25 ชม. ทุกวัน 1,637.-
FD 3224 15.50 17.15 1.25 ชม. ทุกวัน 1,637.-
FD 3220 17.40 19.05 1.25 ชม. ทุกวัน 1,637.-
FD 3222 19.55 21.20 1.25 ชม. ทุกวัน 1,637.-

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ - ท่าอากาศยานเชียงใหม่

สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRSIA) สายการบินไทยแอร์เอเซีย (THAI AIRSIA)
Flight เวลาออก เวลาถึง เวลาบิน วันที่บิน ราคาเริ่มต้น (บาท)
FD 3075 15.00 17.25 1.55 ชม. ทุกวัน 1,449.-

สายการบินไทย สไมล์ (THAI SMILES) สายการบินไทย สไมล์ (THAI SMILES)
Flight เวลาออก เวลาถึง เวลาบิน วันที่บิน ราคาเริ่มต้น (บาท)
TG 2244 13.10 14.30 1.20 ชม. ทุกวัน 2,475.-
TG 2246 15.15 16.35 1.20 ชม. ทุกวัน 2,475.-
TG 2252 16.50 18.10 1.20 ชม. ทุกวัน 2,475.-

สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAY) สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAY)
Flight เวลาออก เวลาถึง เวลาบิน วันที่บิน ราคาเริ่มต้น (บาท)
PG 262 11.30 12.55 1.25 ชม. ทุกวัน 2,490.-
PG 268 15.25 16.30 1.25 ชม. ทุกวัน 2,490.-
PG 264 20.30 21.45 1.25 ชม. ทุกวัน 2,490.-
บริการห้องพักและทัวร์ท่องเที่ยว พนักงานพร้อมให้บริการ จองกับเราวันนี้ หมดกังวลและหายห่วงไปได้เลย